Geen planologische verslechtering, geen taxatie

Gelet op deze conclusie, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat nu geen sprake is van een planologisch nadelige situatie, een taxatie van planschade niet van belang is.

ABRS 10-09/14 inzake Oost Gelre (RVS:2014:3337).