Ondergeschikte horeca zelfstandige horeca

In het nieuwe plan uitgebreid met een keuken voor kookworkshops, detailhandel en aan die activiteiten ondergeschikte horeca. Niet valt in te zien dat hiermee zelfstandige horeca op het perceel mogelijk is gemaakt. Het van de zijde van de vennootschap gestelde dat dit wel de feitelijke situatie op het perceel is, ziet veeleer op handhaving van het nieuwe bestemmingsplan en is voor de planvergelijking niet van belang.

ABRS 10-09/14 inzake Oost Gelre (RVS:2014:3337).