Taxatie gehele perceel voor en na de ramp

Gemeenteraad herstelt eerder motiveringsgebrek (lees: onjuiste taxatie) door hertaxatie via de methodiek van residuele grondwaarde.

ABRS: Bij de beoordeling of [appellant] in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in planschade heeft de commissie terecht bepalend geacht of het perceel als geheel in waarde is gedaald en daartoe de totale waarde van het gehele perceel voor de planologische wijziging afgezet tegen en de totale waarde van het gehele perceel na die wijziging. [appellant] gaat met zijn betoog ten onrechte hieraan voorbij door schade te baseren op de waarde van een gedeelte van het perceel voor de planologische wijziging en de waarde van een ander gedeelte van het perceel na de planologische wijziging.

Volgens dat verslag heeft hij het uitgangspunt gehanteerd dat bij een horecagelegenheid een verdiepingsvloer een lagere omzet zal genereren dan de begane grondvloer en dat dit resulteert in een lagere huurwaarde. Die lagere huurwaarde heeft hij vertaald in twee derde van de niet in geschil zijnde huurwaarde van de begane grondvloer van ƒ 135,00 per m2 wat neerkomt op ƒ 90,00 per m2.

ABRS 10-09/14 inzake Hengelo (RVS:2014:3336).

Noot: reguliere aanpak dat wordt vergeleken de waarde van het gehele perceel onder enerzijds het oude bestemmingsplan en anderzijds het nieuwe bestemmingsplan. Uitzondering op deze taxatie benadering; perceel weiland niet als één samenhangend geheel met woning ABRS 29-04-2009 inzake Meppel (BI2668).

Van Hoogmoed was betrokken door aan de eigenaar uitgebrachte taxatie, maar ABRS hechtte — zoals “te doen gebruikelijk” — zwaarder gewicht aan nadien uitgebrachte taxatie StAB.