Tegemoetkoming planschade: ABRS gaat niet zelf meten

[appellant] verzoekt de Afdeling om een oordeel over de wijze van meten van de bebouwingsoppervlakte op basis van het digitaal beschikbare nieuwe bestemmingsplan. Hoewel hij in dit verband terecht wijst op het verschil in de wijze van meten van de bebouwingsoppervlakte door Langhout en Thoonen, ziet de Afdeling in dit geval echter geen aanleiding om hierover een oordeel te geven.

De verschillende wijzen van meten van de bebouwingsoppervlakte leiden weliswaar tot een verschil in de uitkomst van de berekening van het maximale bouwvolume, te weten 9.229 m3 volgens Langhout en 10.026 m3 volgens Thoonen, maar dat verschil is naar verhouding niet dusdanig groot, dat het voor de beoordeling of er planologisch nadeel is van belang is. Daarbij is van belang dat, zoals de rechtbank heeft overwogen en door [appellant] niet is bestreden, beide deskundigen er van uitgaan dat de sporthal ongeveer 40% van het maximale bouwvolume mag bedragen en het er dus over eens zijn welk procentueel deel van het totale bouwvolume minder intensief mag worden gebruikt dan voorheen.

ABRS 08-06/16 inzake Drechterland (ECLI:NL:RVS:2016:1590).