Maximaliseren

1. Uitgaande van een maximale ongunstige invulling zou een kantoor onder het oude bestemmingsplan ook ’s avonds kunnen worden gebruikt.

2. Met betrekking tot de door [appellant] gestelde overlast ten gevolge van een terras bij de horecabestemming heeft Langhout in het rapport van 16 april 2014 toegelicht dat [appellant] onder het oude bestemmingsplan ook al geconfronteerd had kunnen worden met een verenigingsgebouw dat is voorzien van een rokersruimte en terras buiten. Naar het oordeel van de Afdeling heeft Langhout daarbij ten onrechte buiten beschouwing gelaten dat een horecabestemming niet dezelfde ruimtelijk relevante effecten heeft als een verenigingsgebouw.

ABRS 08-06/16 inzake Drechterland (ECLI:NL:RVS:2016:1590).