Taxatiemarges, in geval van verschillende uitgangspunten

Het college betoogt in zijn zienswijze van 12 oktober 2012 dat het verschil tussen de in het taxatierapport van Kustermans vermelde opbrengsten per appartement en de opbrengsten per appartement waarvan de SAOZ en Hanse zijn uitgegaan, valt binnen gebruikelijke marges die doorgaans bij taxaties worden aangehouden. Het college handhaaft daarom zijn standpunt dat het op de adviezen van de SAOZ en Hanse heeft mogen afgaan.

ABRS: Het betoog faalt. In het tweede StAB-verslag is, onweersproken, vermeld dat Kustermans van andere uitgangspunten is uitgegaan dan de SAOZ en Hanse en dat daarom overeenkomsten tussen de taxaties van Kustermans en de taxaties van de SAOZ en Hanse op toeval berusten en niet betekenen dat de door de SAOZ en Hanse gemaakte taxaties juist zijn.

ABRS 24-12/13 inzake Goes (RVS:2013:2534).

Noot: een nuancering van het uitgangspunt van ABRS dat college de taxatie van de “eigen” schadecommissie mag volgen, als er (slechts) sprake is van taxatie-marges die in beginsel aanvaardbaar zijn. Vgl. Taxatie “marges” bij planschade ABRS 04-04/12 inzake Heeze-Leende (LJN: BW0798).