Taxatie: woonbeleving aan de achterzijde versus die aan de voorzijde

ABRS: StAB deelt in dit geval het standpunt van de schadecommissie dat de vrijheid- en uitzichtbeleving meer plaats heeft aan de achterzijde dan de voorzijde van de woning, ook al bevindt de woonkamer zich aan de voorzijde van de woning. Daarbij is vermeld dat de beleving van het uitzicht aan de voorzijde beperkt is, omdat de voorzijde van de woning, in verhouding tot de brede voorgevel, een gering raamoppervlak heeft en de tuin aan de voorzijde slechts enkele meters diep is, direct aan het trottoir en parkeerplaatsen grenst en zich dicht bij de rijbaan van de Holterweg bevindt. De achterzijde van de woning en de daar gelegen tuin van [appellant] zijn volgens het StAB-verslag op het zuiden georiënteerd en daar bevindt zich een aan de woning gebouwde halfopen serre, die de mogelijkheid biedt om van het vroege voorjaar tot het late najaar droog en uit de wind buiten te zitten.

Dat de door de StAB ingeschakelde taxateur de waarde van het perceel voor en na de planologische verandering op gelijke bedragen heeft getaxeerd als de schadecommissie, hoewel volgens de StAB, anders dan volgens de schadecommissie, het uitzicht aan de voorkant voorheen niet door het verkeer op de Holterweg werd beperkt, betekent niet dat het StAB-verslag onjuist is. Kennelijk betekent dit verschil in beoordeling van de beperking van het voorheen bestaande uitzicht geen verschil in de waarde van het perceel.

ABRS 28-08/13 inzake Raalte (RVS:2013:916)

Noot: René van Hoogmoed was hier lid van de schadecommissie.