Contra-expertise bij planschade: het blijft lastig

“Aan de door eiser overgelegde taxatie, die niet is opgesteld om als basis te dienen voor een planschadeverzoek, kan niet de door hem toegekende waarde worden gehecht nu hier van een onjuist uitgangspunt is uitgegaan.”

Rechtbank Noord-Holland 29-08/13 (RBNHO:2013:7782)