Taxatie: vergelijking waarde voor en na “de ramp” contra taxatie op basis van percentages

Anders dan [appellant] betoogt, is op zichzelf niet relevant dat de schadecommissie en de taxateur van de StAB de planschade hebben bepaald op een bedrag lager dan twee procent van de waarde van het perceel. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (zie uitspraak van 29 augustus 2007 in zaak nr. 200701960/1) vloeit de waardevermindering voort uit de getaxeerde waarden voor en na de peildatum. Het vermelden van een percentage dient louter als controle.

ABRS 28-08/13 inzake Raalte (RVS:2013:916)

Noot: Hoogstate is er voorstander van om percentages niet als zelfstandige taxatie-factoren te hanteren. Conform de systematiek van art. 41 Onteigeningswet heeft het de voorkeur om de waarde “voor de planologische mutatie” te vergelijking met de “waarde na die mutatie” en het verschil is dan de waardevermindering.