Taxatie waardevermindering nadeelcompensatie Tracébesluit

Geen aanknopingspunt voor twijfel aan de door de adviescommissie vastgestelde taxatiewaarde en waardevermindering van eisers woning als gevolge van de komst van de Weststrandweg. De aanzienlijke bijstelling van de WOZ-waarde is niet uitsluitend het gevolg geweest van de komst van de Weststrandweg. Het rapport van de makelaar kan evenmin dienen als onderbouwing voor een grotere waardedaling dan door de adviescommissie is vastgesteld; de commissie heeft voldoende duidelijk uitgelegd dat in het rapport geen gebruik is gemaakt van vergelijkingsobjecten.

Rechtbank Amsterdam 21-04/15 inzake minister I en M (ECLI:NL:RBAMS:2015:2741).

Noot: in de zaak ABRS 13-05/15 inzake Oudewater (ECLI:NL:RVS:2015:1525) “accepteerde” de Afdeling dat juist de StAB geen vergelijkingspercelen opgenomen had !!!