Taxatie inbrengwaarde: onafhankelijke taxateur

Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 9 februari 2011 in zaak nr. 200907364/1/R2 dient aan de in een exploitatieplan opgenomen raming van de inbrengwaarde van percelen in beginsel een door een onafhankelijke deskundige uitgevoerde taxatie ten grondslag te liggen.

ABRS 12-06/13 inzake Teylingen (LJN: CA2862).

Niet in geschil is dat taxateur bij gesprekken tussen de gemeente en [appellante sub 3] aanwezig is geweest. Ter zitting heeft zowel de taxateur als de raad weersproken dat de taxateur tijdens deze gesprekken namens de gemeente heeft onderhandeld om de gronden van [appellante sub 3] te verwerven. [appellante sub 3] heeft geen feiten of omstandigheden gesteld die het tegendeel aannemelijk maken. Derhalve bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de taxateur ten tijde van het nemen van het bestreden besluit niet als onafhankelijke deskundige kon worden aangemerkt.

Noot: ABRS 09-02/11 inzake Nunspeet (LJN: BP3700) ( TBR 2011 blz. 35) eist taxatie door een onafhankelijke taxateur en dat is niet degenen die aankooponderhandelingen gevoerd heeft. In casus was de taxateur volgens de Afdeling wel (voldoende) onafhankelijk, ook al vanwege het genoemde criterium “ten tijde van het nemen van het bestreden besluit.” De grens is dun!