Erfpacht: waarde bloot eigendom

Erfpacht. Waardering van blote eigendom grond door gemeente als grondeigenaar. Toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Evenredigheidsbeginsel niet maar formele zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel wel geschonden. Afwijzing vordering tot verklaring voor recht dat de gemeente niet recht kan doen gelden op vergoeding actuele waarde van met woonhuizen bebouwde grond als ware deze niet bebouwd. Deskundigenhonorarium niet volledig toegekend.

Hof Arnhem-Leeuwarden inzake Arnhem, wijken Alteveer en Paasberg 11-06/13 (LJN: CA2457).

Noot: René van Hoogmoed heeft als taxateur betrokkenheid gehad met deze procedure. Hij zal hierover nog nader berichten.