Schade hotel-restaurant: wel causaliteit

Onbestreden is dat [Hotel-Restaurant] een groot deel van zijn omzet behaalde uit doorgaand wegverkeer over de oorspronkelijke N11. Voorts is onbestreden dat het doorgaand verkeer langs [Hotel-Restaurant] sterk is afgenomen als gevolg van de aanleg van de Rijksweg. Verder wordt in aanmerking genomen dat in het advies van de SAOZ van oktober 2004 is vermeld dat het alleszins reëel is om er vanuit te gaan dat de wijziging van het bestemmingsplan voor [Hotel-Restaurant] vanaf de daadwerkelijke realisering en openstelling van de nieuwe Rijksweg tot schade leidt in de vorm van teruglopende inkomsten die op de voet van artikel 49 van de WRO voor vergoeding in aanmerking kan komen. Met het voorgaande is aannemelijk dat [Hotel-Restaurant] schade in de vorm van omzetdaling heeft geleden door de aanleg van de Rijksweg.

ABRS 01-10/14 inzake Bodegraven-Reeuwijk (RVS:2014:3553).