Kleurstelling geen gevolg vrijstellingsbesluit

Voor wat betreft de aquamarijnblauwe kleur van enkele gebouwen en bouwwerken van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar [appellant] zich tegen keer, geldt dat de kleurstelling geen gevolg is van het vrijstellingsbesluit en om die reden bij de beoordeling van een verzoek op grond van artikel 6.1, eerste lid, van de Wro buiten beschouwing blijft.

ABRS 08-10/14 inzake Berkelland (RVS:2014:3637).