Schade hotel-restaurant: geen causaliteit

10. Het betoog van [Hotel-Restaurant] dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de gestelde schade met betrekking tot de verzwaring van de werklast en het uitgeven van bonuskaarten redelijkerwijs tot het normale ondernemersrisico hoort, faalt. De rechtbank heeft terecht overwogen dat geen aanleiding bestaat om de gestelde schade met betrekking tot de verzwaring van de werklast en het uitgeven van bonuskaarten aan de openstelling van de Rijksweg 11 toe te rekenen, nu [Hotel-Restaurant] ook los daarvan had kunnen besluiten tot een zevendaagse openstelling van het restaurant en het uitgeven van bonuskaarten.

ABRS 01-10/14 inzake Bodegraven-Reeuwijk (RVS:2014:3553).

Noot: verondersteld kan worden dat extra verricht werk en uitgeven van bonuskaarten schadebeperkend handelen is. Dat zou alsdan een grond voor schadevergoeding kunnen zijn, omdat zonder dat schadebeperkend handelen de schade hoger zou zijn geweest.