Vergoeding deskundigenkosten

Het inschakelen van de deskundige na het concept-advies is redelijk te achten. Dit geldt ook voor het inschakelen van de deskundige in de bezwaarprocedure die is aangevangen nadat het besluit van 24 mei 2006 door de rechtbank bij uitspraak van 30 mei 2007 is vernietigd, alsmede voor de beroepsprocedure die heeft geleid tot de thans aangevallen uitspraak.

De gestelde kosten in eerdere bezwaar- en beroepsprocedures komen niet voor vergoeding in aanmerking in de onderhavige procedure.

Een vergoeding van € 5.000,00 is redelijk te achten.

ABRS 01-10/14 inzake Bodegraven-Reeuwijk (RVS:2014:3553).