Referentiewoning blijkt geen goede referentie te zijn

ABRS 13-04/16 inzake Lochem (ECLI:NL:RVS:2016:961):

Voor zover de SAOZ heeft miskend dat de belendende referentie woning in een slechtere onderhouds- en afwerkingsstaat verkeert, betekent dat niet dat aan de taxatie van de woning van gelaedeerde een gebrek kleeft, maar slechts dat de SAOZ de waarde van de belendende woning heeft overschat.

Noot: een redenering die juridisch weliswaar betoogbaar (!) kan zijn, maar die vanuit het oogpunt van taxeren wonderlijk is.