Planvergelijking

De vrijstelling (art. 19 WRO) ziet voorts slechts op de woningtypologieën en kavelgrootten en heeft geen betrekking op het openbare parkeerterrein nabij het perceel van [appellant]. Dit openbare parkeerterrein is eerst mogelijk gemaakt met het bij besluit van 15 december 2009 vastgestelde bestemmingsplan “Woongebied Asten”. De rechtbank heeft dan ook met juistheid overwogen dat het college de negatieve gevolgen van dit parkeerterrein, wat daar verder van zij, terecht niet bij de beoordeling van het onderhavige verzoek om tegemoetkoming in planschade heeft betrokken. Dat, zoals [appellant] stelt, bij het verlenen van vrijstelling de vraag of in voldoende parkeergelegenheid is voorzien is betrokken, maakt dat niet anders.

ABRS 13-08/14 inzake gemeente Asten (RVS:2014:3015).