Planschade door nieuwe weg: welk wegtype?

Aanvankelijke gemeentelijke beoordeling: toename van het geluid en de verslechtering van de luchtkwaliteit is ervan uit te gaan dat de nieuwe weg Oosttangent planologische valt aan te merken als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur ter hoogte van de woning van gelaedeerde.

Tussenuitspraak ABRS 16-04/14 inzake Roermond (ECLI:NL:RVS:2014:1292): planologische type weg is onjuist geïnterpreteerd.

Tweede gemeentelijke beoordeling: er is van uitgegaan dat de weg Oosttangent planologische valt aan te merken als een nationale stroomweg met een maximumsnelheid van honderddertig kilometer per uur ter hoogte van de woning van gelaedeerde.  Dit heeft ertoe geleid dat het college in plaats van het bij het besluit van 4 januari 2011 toegekende bedrag van € 45.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente, een bedrag van € 60.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 november 2004 tot de dag van uitbetaling, ter vergoeding van planschade heeft toegekend.

ABRS 23-03/16 inzake Roermond (ECLI:NL:RVS:2016:771).