Onafhankelijkheid gemeentelijk planschadeadviseur

Gelet op deze verklaringen onderkent het college dat Verhagen zijn adviezen op een onafhankelijke wijze moet kunnen uitbrengen. Het betoog van [appellante] geeft geen aanleiding voor het oordeel dat dit hier niet is gebeurd. Dat het college regelmatig opdrachten tot advisering aan Verhagen geeft, is onvoldoende om aan zijn onafhankelijkheid te twijfelen. Ook de stelling van [appellante] dat Verhagen een taxatie voor de gemeente heeft uitgebracht voor een perceel grond gelegen aan de Tienvoet te Heinenoord, geeft geen aanleiding voor dergelijke twijfel. Verhagen is als adviseur ingeschakeld, niet als belangenbehartiger van de gemeente.

ABRS 23-03/16 inzake Binnenmaas (ECLI:NL:RVS:2016:795).

Noot: dit geeft duidelijkheid in relatie tot de in deze uitspraak aangehaalde situatie van ABRS 17-12/14 inzake Helmond (ECLI:NL:RVS:2014:4570) met dooreenlopen van positie Hekkelman als adviseur enerzijds en als advocaat anderzijds.