Planologie tussengelegen gronden

Zoals volgt uit de rechtspraak van de Afdeling (onder meer de uitspraken van 26 januari 2011 in zaak nr. 201005433/1/H2 en 7 maart 2007 in zaak nr. 200604214/1) dient bij de planologische vergelijking alleen rekening te worden gehouden met de planologische mogelijkheden van de gronden waarvan het planologisch regime is gewijzigd en met de planologische mogelijkheden van de gronden, gelegen tussen de gronden waarop de planologische wijziging betrekking heeft en de onroerende zaak ten aanzien waarvan wordt gesteld dat planschade is geleden.

ABRS 03-12/14 inzake Hillegom (RVS:2014:4351).

Noot: Niet maximaliseren bouwmogelijkheden op eigen grond aanvragers; wel op tussengelegen gronden; ABRS 26-01/11 inzake Venray (LJN: BP2083).