Passieve risicoaanvaarding

Planschade als gevolg van vervallen bouwmogelijkheid.

ABRS 02-07/14 inzake Deventer (RVS:2014:2401)

Op 13 oktober 2005 is het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op 29 maart 2007 is het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ter inzage gelegd.

In de toelichting bij het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan is onder paragraaf 3.2 vermeld dat bestaande bouwtitels uit het oude bestemmingsplan die nog niet zijn gebruikt in het nieuwe bestemmingsplan worden overgenomen.

Uit deze uiteenzetting valt niet af te leiden dat, zoals de erven stellen, het – in weerwil van de voorschriften en de plankaart – niet de bedoeling was de planologische situatie in het perceel te wijzigen.

Het hoger beroep is ongegrond.

Noot: om bij directe planschade niet te “struikelen” over de hobbel van passieve risicoaanvaarding wordt van een eigenaar verwacht dat hij een concrete poging onderneem tot het realiseren van de bouwmogelijkheid. Daarvoor is in casu de periode van 1,5 jaar schijnbaar voldoende.