Eliminatie nadelig bestemmingsplan, dan verwachtingswaarde

Hof Den Haag 24-06/14 inzake Ballast-Nedam/Zuid-Holland (GHDHA:2014:2057)

Terugverwijzing door de Hoge Raad in een zaak waarin de Rechtbank Dordrecht ten onrechte had geoordeeld dat de (waardedrukkende) verkeersbestemming niet moest worden weggedacht. Het Hof is nu belast met waardebepaling waarbij de verkeersbestemming moet worden geëlimineerd.

Nu de waardedrukkende verkeersbestemming moet worden geëlimineerd overweegt het Hof op basis van vergelijkingstransacties in de omgeving dat er sprake is van een “verwachtingswaarde” bovenop de agrarische grondprijs van € 6,– per m2. De werkelijke waarde wordt getaxeerd op € 27,50 per m2.

Noot: de “nieuwe” bestemming moet – kort gezegd – worden geëlimineerd als het bestemmingsplan niet meer is dan een juridisch sluitstuk van daaraan voorafgaande niet ruimtelijke plannen. Een mooi overzicht van welke plannen dat onder andere kunnen zijn vindt u in overweging 2.2 van de uitspraak.