Passieve risicoaanvaarding op basis van voorbereidingsbesluit

Passieve risicoaanvaarding met betrekking tot het vervallen van de bouwmogelijkheid voor een tweede woning op het perceel, omdat in een voorafgaand voorbereidingsbesluit is opgenomen dat deze bouwmogelijkheid gaat vervallen.

Voor de uitleg van het begrip “perceel” in het voorbereidingsbesluit is niet de kadastrale situatie doorslaggevend.

Aan het feit dat dit perceel kadastraal is gesplitst, kan voor de uitleg van het begrip ‘perceel’ in het voorbereidingsbesluit alleen betekenis worden toegekend als dit begrip moet worden uitgelegd als ‘kadastraal perceel’. De rechtbank zoekt voor de uitleg van het begrip ‘perceel’ evenwel aansluiting bij de uitleg die hieraan doorgaans in bestemmingsplannen wordt gegeven, namelijk “een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten”. De kadastrale splitsing speelt daarbij geen rol. De rechtbank wijst ter onderbouwing op de uitspraak van de Afdeling van 16 januari 2008 (ECLI:NL:RVS:2008:BC2123).

Rechtbank Gelderland 07-05/15 inzake Ede (ECLI:NL:RBGEL:2015:3018).