Passieve risico aanvaarding: 8,5 maanden “stilzitten”

Volgens [appellant] is de rechtbank er ten onrechte aan voorbijgegaan dat een periode van acht maanden te kort is om een volledig uitgewerkte bouwaanvraag in te dienen bij de gemeente.

ABRS 02-10/13 inzake Zwolle (RVS:2013:1323)

De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat voor [appellant] vanaf 16 september 2004 – de datum waarop het voorontwerp van het bestemmingsplan “Westenholte” ter inzage is gelegd – voorzienbaar was dat de bestemming van het perceel 3289 zou worden gewijzigd; dit tot aan 2 juni 2005 terinzagelegging bestemmingsplan. Aldus heeft gelaedeerde  het risico van een voor hem nadelige wijziging heeft aanvaard.

Appellant gaat eraan voorbij dat van hem niet werd verlangd dat hij een volledig uitgewerkte bouwaanvraag zou indienen, maar slechts dat hij een concrete poging zou ondernemen om van bestaande bouwmogelijkheden gebruik te maken. Daarvan is geen sprake geweest.

Dat een vorige eigenaar wel een poging heeft ondernomen deze mogelijkheden te benutten, wat hiervan ook zij, doet niet ter zake, nu het erom gaat of vanaf het moment dat voor [appellant] voorzienbaar was dat de gebruiksmogelijkheden zouden komen te vervallen door hem een dergelijke poging is ondernomen.