Planschade: belanghebbende per peildatum geen eigenaar / wel beroep op verjaring.

ABRS 02-10/13 inzake Brunssum (RVS:2013:1375)

Het college heeft terecht aangevoerd dat een oordeel over de vraag of [wederpartij] door verjaring eigenaar is geworden van perceel [….] was voorbehouden aan de civiele rechter. Het college mocht, zolang geen oordeel van die rechter voorlag, afgaan op hetgeen in de openbare registers van het kadaster over de eigendom is vermeld.