Pacht wordt – als gevolg wetswijziging in 2007 – huur woonruimte

Dit is in het verleden door partijen, maar ook door grondkamer en pachtkamer niet onderkend. Thans dient met inachtneming van die bijzonderheid, met inachtneming van het feit dat het gehuurde met inbreng van eigen arbeid door de huurder werd opgericht, en met inachtneming van het gegeven dat de gehuurde woning nog niet is voltooid, een aanvangshuurprijs te worden vastgesteld. Redelijkheid en billijkheid. Geliberaliseerde woonruimte; puntensysteem.

Hof Arnhem-Leeuwarden 21-10/14 (GHARL:2014:8070).