Nadeelcompensatie: NMR verkeersmaatregel

In dit geval zijn de uitgevoerde werkzaamheden als een normale maatschappelijke ontwikkeling aan te merken. Een ondernemer als [appellant] dient er rekening mee te houden dat hij periodiek omzetderving zal lijden doordat de weg waaraan de supermarkt ligt, moet worden onderhouden, vernieuwd of verbeterd.

ABRS 22-10/14 inzake Arnhem (RVS:2014:3816).

Noot: geen nieuws onder de zon.