Geen voorzienbaarheid op basis van toelichting bestemmingsplan

Gelet op de terughoudende wijze waarop de in de toelichting bij het bestemmingsplan “Berghem-Zuid DUBO-locatie” gemaakte opmerkingen over een eventueel in de toekomst mogelijke uitbreiding in zuidelijke richting is geformuleerd en voorts in aanmerking genomen dat in dit verband uitsluitend een doortrekking van de oostelijke woonstraat in zuidelijke richting is geopperd, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat uit deze toelichting een concreet beleidsvoornemen tot realisering van een geheel nieuwe woonwijk tegenover de woningen van [wederpartij 1] en [wederpartij 2] kan worden afgeleid.

ABRS 22-10/14 inzake Oss (RVS:2014:3784).

Noot: dit is “een” interpretatie. Twee bureaus die aan gemeente advies hadden uitgebracht dachten er anders over.