Opzegging oud recht om gasleiding in de grond te hebben

Opzegging duurovereenkomst mbt gasleidingen; betreft in het verre verleden gelegde gasleidingen en gemeenten willen daarvoor een nieuwe regeling, onder meer: Beleidsregel Nadeelcompensatie voor het verleggen van kabels en leidingen (hierna: de Beleidsregel) en het Handboek Kabels en Leidingen.

Door Gemeenten genoemde redenen voldoende zwaarwegend om opzegging te rechtvaardigen. Vordering netbeheerder tot nakoming contractuele verplichting (vestiging opstalrechten) levert misbruik van bevoegdheid/ 6:248 lid 2 BW op. Vorderingen afgewezen.

Rechtbank Oost-Brabant 04-05/16 inzake Endinet / gem. Uden e.a (ECLI:NL:RBOBR:2016:2348).