Einde erfpacht

Eiser had een aantal percelen in erfpacht van de gemeente Soest. Hij vordert verklaringen voor recht dat hij eigenaar van de percelen is geworden, dan wel dat de erfpacht nog steeds doorloopt.

Dit wordt door de rechtbank afgewezen: de erfpacht is van rechtswege geëindigd en er is geen sprake geweest van een voor vernietiging vatbare opzegging van het erfpachtrecht. De gemeente heeft geen misbruik van haar bevoegdheden gemaakt. Er is evenmin sprake van strijd met het EVRM en het IVRK.

Rechtbank Midden-Nederland 16-03/16 inzake gemeente Soest (ECLI:NL:RBMNE:2016:1223).