Op tijd “ja” zeggen blijft lastig

Vordering op grond van onrechtmatige daad jegens gemeente. De buurwoningen van eisers zijn aangekocht door de gemeente, maar de woning van eisers niet.

Eisers claimden een hogere schadeloosstelling c.q. koopsom dan gemeente wilden bieden en vervolgens zag gemeente af van aankoop.

Eisers achten dit onder de gegeven omstandigheden onrechtmatig. Eisers vorderen dat de gemeente meewerkt aan de koop en levering van hun woning aan de gemeente. De vordering wordt afgewezen op het ontbreken van causaal verband waarbij de vraag of er sprake is van onrechtmatig handelen in het midden wordt gelaten.

Rechtbank Gelderland 23-03/16 inzake gemeente Nijmegen (ECLI:NL:RBGEL:2016:2569).