Onteigening Gorinchem: vonnis Rechtbank Rotterdam 21-05/14 (nog niet gepubliceerd)

 

Bestemmingplan woningbouw is voor de waardering van de grondwaarde geëlimineerd (weggedacht). Vergelijk “concreet plan voor het werk” als bedoeld in HR 08-02/13 inzake Ballast Nedam / Staat (LJN: BY4119).

Wel forse verwachtingswaarde vanwege (plannen voor) de werken dadelijk ten noorden en ten zuiden van het onteigende, namelijk woningbouw. Die ontwikkelingen noord en zuid niet elimineren, omdat het daar geen overheidswerken (maar particulier initiatief) betreft als bedoeld in art. 40 c sub 2 Ow. Aldus grondwaarde EUR 20,– m2 voor ruim 23 ha.

Stelling gemeente dat de bijkomende schaden (betreffende aankoop vervangende boerderij) niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat die in de (all-in) grondwaarde begrepen zijn, net zoals bij aankoop door projectontwikkelaars, niet door rechtbank gehonoreerd. Naast de waarde moeten de bijkomende schaden vergoed worden, om de onteigende in gelijke toestand te brengen als voor de onteigening.

Stelling economisch eigenaar (projectontwikkelaar) dat zijn gemist exploitatievoordeel vergoed dient te worden, door rechtbank afgewezen op basis van eliminatie bestemmingsplan woningbouw.

Noot: helder gemotiveerd vonnis. René van Hoogmoed was als een van de rechtbankdeskundigen betrokken bij deze onteigeningsprocedure.