Nadeelcompensatie: vervolg Wouwse Tol

 

Omzetderving wegrestaurant door wegwerkzaamheden. Minister werkte voor normaal ondernemersrisico met vaste ondergrens van 15%. In de tussenuitspraak ABRS is eerder overwogen dat zonder nadere motivering niet valt in te zien dat het hanteren van een vaste ondergrens van 15% van de omzet redelijk is in een geval zoals hier, waarin de weggebonden onderneming een horecabedrijf is. Vervolgens blijft minister bij 15%. ABRS acht dit onvoldoende gemotiveerd en doet de zaak zelf af met 10%.

Rekenmethode: normomzet plus autonome stijging minus NMR 10% van normomzet. Vervolgens aftrek besparing op directe en op indirecte kosten.

ABRS 28-05/14 Wouwse Tol; ECLI:NL:RVS:2014:1868