Schadevergoeding na huurbeëindiging wegens afbraak in het algemeen belang (artikel 7:309 BW); winstderving

 

Voor berekening inkomensschade moet beoordeeld worden welke referentiejaren het beste het toekomstig te derven inkomen indiceren.

In casu wel vrijkomende arbeid, op de voet van HR 04-11/98; na verrekening vrijkomende arbeid resteert er geen te vergoeden inkomensschade.

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 27-05/14; ECLI:NL:GHSHE:2014:1488

Noot:. Vial/Gemeente Rotterdam Hoge Raad 04-11/98, 1251, NJ 1999, 397 en HR 23-04/10 LJN: BL3283 inzake gemeente ’s Gravenhage, met conclusie AG: AG: Aan de Gemeente kan worden toegegeven dat het niet in zijn algemeenheid zo is dat van een ondernemer die door onteigening zijn bedrijfsuitoefening moet staken, niet kan worden gevergd dat hij in loondienst werkzaamheden zal gaan verrichten.