Onteigening A27: begrip “huiskavel”

Van een akkerbouwer wordt grond onteigend gelegen, vanuit zijn erf bezien, aan de overzijde van een (niet al te drukke, provinciale) weg. De rechtbank volgt deskundigen in hun overweging dat het perceel waar het onteigende deel van uitmaakt makkelijk bereikbaar en vanuit zijn erf goed bewerkbaar is. Met aldus een opslag op de “reguliere” landbouwkundige waarde wegens kwalificatie als huiskavel.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant  06-12/23 inzake Staat/A27; (nog) niet gepubliceerd.

Noot: René van Hoogmoed is er als één van de rechtbankdeskundigen mee bekend dat voorzitter rechtbank aan de onteigende vroeg hoe hij dit ziet. Die gaf aan dat het perceel waar het onteigende deel van uitmaakt voor hem beter bereikbaar is dan grond helemaal “achterop” het perceel waarop zijn erf gelegen is.

Noot 2: in een parallelle zaak op de A27 (vonnis 29-11/23) betoogt de Staat dat bij een heel omvangrijke huiskavel de opslag wegens huiskavel beperkt zou moeten worden, waarbij de Staat wel reden ziet voor een “beperkte opslag”. Rechtbank gaat daar, in navolging van deskundigen, niet in mee en waardeert “gewoon” als huiskavel.

Nabij is op basis van aan rechtbank uitgebracht deskundigenadvies minnelijk akkoord bereikt bij onteigening grond die via een zandweggetje bereikbaar is vanaf het bebouwde erf als “semi-huiskavel”

Noot 3: de ervaring leert dat taxateurs die rapport uitbrengen aan een overheid die gronden wenst te verwerven, nogal eens een strikte(re) definitie hanteren van het begrip huiskavel. Sjoerd en René van Hoogmoed hebben mede dit aspect behandeld in de inleiding die zij samen gaven bij cursus Grondverwerving en schadevergoedingen 30-11/23.