Vrijkomend kapitaal, onteigeningsgevolg?

Iemand waarvan landbouwgrond onteigend wordt, kan aan een buurman van wie een deel van parkeerplaats onteigend wordt, een perceelsgedeelte (voor reconstructie onteigende parkeerplaats) verkopen voor een waarde substantieel boven de landbouwkundige waarde.   Rechtbank overweegt, dat dit voordeel niet een rechtstreeks gevolg is van de onteigening en evenmin van het werk waarvoor onteigend wordt. Ergo: dit voordeel is geen onteigeningsgevolg.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant  06-12/23 inzake Staat/A27; (nog) niet gepubliceerd

Noot: deskundigen hadden overwogen dat per peildatum niet vaststond dat deze onteigende gronden zou verkopen aan die buurman. 

Noot 2: in deze zaak bepaalde de rechtbank het tarief van de partij-taxateur op € 175,00 excl. BTW per uur.