Extra inkomensbronnen agrarische bedrijven

Het aantal agrarische bedrijven dat door verbredingsactiviteiten een aanvullende inkomstenbron heeft is in 2023 gestegen naar 24.434, een toename van 10% vergeleken met 2020.Daarmee haalt de helft van de boeren inkomsten uit andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een winkel, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, een camping of duurzame energieproductie voor derden.

Dit is één van de vele feiten in het rapport Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel; editie 2023 dat is opgesteld door Wageningen University & Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.