Onteigenen en zelfrealisering

Gelet op het vorenstaande zal het gemeentebestuur de bij de herontwikkeling betrokken gronden niet onteigenen indien een particuliere eigenaar een succesvol beroep op zelfrealisatie doet. Dat het plan voorziet in een andere herontwikkeling dan de door [appellant sub 2] voorgestane herontwikkeling is daarbij niet van belang.

Bestemmingsplan en exploitatieplan Susteren,

ABRS 06-05/15 inzake Echt-Susteren (ECLI:NL:RVS:2015:1407).