Normaal maatschappelijk risico

Uit de uitspraak van de Afdeling van 22 mei 2013 in zaak 201203750/1/A2 volgt dat de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van een goede en veilige kustverdediging als een normale maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen belang moet worden beschouwd. De realisering van een kustversterkingswerk, het aanleggen van een dijk in de duinen, past binnen het bestemmingsplan. De woning van [appellant] is gesitueerd in de duinen nabij het strand van Noordwijk. Inherent aan die locatie is dat [appellant] van tijd tot tijd kan worden geconfronteerd met kustversterkingswerkzaamheden. De gestelde schade is het gevolg van verminderd uitzicht en inbreuk op de privacy. Een waardedaling van 2,22% is onvoldoende voor het oordeel dat de schade als gevolg van een normale maatschappelijke ontwikkeling niet voor rekening van [appellant] zou mogen blijven.

ABRS 03-07/13 inzake dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland (ECLI:NL:RVS:2013:164).