NMR in relatie tot egalité beginsel en relatief grote schade

De vraag of de gevolgen van een overheidshandeling al dan niet buiten het normale maatschappelijke risico vallen, moet echter worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval, waaronder de omvang van de schade. Van een boven het normaal maatschappelijk risico uitstijgend nadeel kan sprake zijn als een maatregel weliswaar als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt, maar een individueel belang ten gevolge van een zodanig maatregel zodanig zwaar wordt getroffen dat het uit die maatregel voortvloeiende nadeel redelijkerwijs niet ten laste van de betrokkenen dient te blijven. In dit verband is van belang dat uit het door [appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellante sub 3] bij de aanvragen gevoegd taxatierapport blijkt dat de relatieve omvang van de waardevermindering van de appartementen respectievelijk 17,4%, 17,8% en 18,3% bedraagt. Het college heeft in navolging van het advies van de schadecommissie de omvang van de waardevermindering ten onrechte niet betrokken bij de vraag of de door de kustversterkingswerkzaamheden veroorzaakte schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat het college deugdelijk heeft gemotiveerd dat de door [appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellante sub 3] gestelde schade in de vorm van waardevermindering van de appartementen niet voor vergoeding in aanmerking komt.

ABRS 03-07/13 inzake dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland (ECLI:NL:RVS:2013:163)