Onafhankelijkheid deskundige

De enkele omstandigheid dat de adviescommissie en de bezwarencommissie adviezen hebben opgesteld en daarvoor een vergoeding krijgen, betekent niet zonder meer dat de advisering niet als onafhankelijk en onpartijdig kan worden aangemerkt. Indien de overheid een adviseur inschakelt, is een financiële vergoeding niet ongebruikelijk. Dat het college herhaaldelijk eenzelfde adviseur inschakelt, betekent evenmin dat die adviseur niet onafhankelijk is. Vergelijk onder meer de uitspraak van de Afdeling van 29 augustus 2009 in zaak 200900195/1.

ABRS 03-07/13 inzake dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland (ECLI:NL:RVS:2013:164).