Nog eens de onderdelen planologisch nadeel

Deze bestemming leidt tot intensiever gebruik en ruimere bebouwingsmogelijkheden met als gevolg een aantasting van de privacy, geluidsoverlast, veranderende omgevingskarakteristiek en aantasting van het uitzicht.

ABRS 30-03/16 inzake Nunspeet (ECLI:NL:RVS:2016:858).