Conclusie A-G inzake waardevermindering overblijvende

Conclusie AG 13-11-2015 inzake waardevermindering als gevolg van het werk op het onteigende

Lezenswaardig overzicht met de arresten Railinfrabeheer / Sweeres en De Bruyn/waterschap Rivierenland.

HR 01-04/16 inzake Staat/Rijksweg A4 (ECLI:NL:HR:2016:531); conclusie 13-11/15 (ECLI:NL:PHR:2015:2280).