Normaal maatschappelijk risico bij getaxeerde waardevermindering van 4,55% tot 4,92%

Eiseres, zijnde de ontwikkelaar van een bouwplan dat voorzag in de bouw van 8 eengezinswoningen, is in beroep gekomen tegen de aan 3 omwonenden toegekende tegemoetkoming in planschade. Zij betoogt dat de planschade niet voor vergoeding in aanmerking komt, omdat deze valt binnen het normaal maatschappelijk risico. De rechtbank is van oordeel dat de bouw van acht woningen met garage in het centrum van Lisse als een normale maatschappelijke ontwikkeling is aan te merken waarmee aanvragers in abstracto rekening hadden te houden, ook al bestond geen concreet zicht op de omvang, plaats en moment van realisering. De daaruit voortvloeiende planschade van 4,5 tot 5% valt geheel binnen het normaal maatschappelijk risico.

Rb Den Haag 25-02/14 inzake Lisse (RBDHA:2014:2312), gepubliceerd 13-03/14.