Nieuwe omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn het eens geworden over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. De Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht, die minister Schultz eind december aan de Tweede Kamer schreef, meldde dat over een aantal punten van de Omgevingswet nog overleg was met de VNG.

VNG 15-02/13