CBS: koopwoningen 10% goedkoper

In zijn conjuctuurbericht van 21 februari 2013 becijfert het CBS in samenwerking met het Kadaster dat verkochte bestaande koopwoningen in januari 2013 zo’n 9,6 procent goedkoper waren dan in januari 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is de grootste sinds het begin van de prijsindex bestaande koopwoningen in 1995. Dit hangt volgens het CBS mogelijk samen met de verandering van de hypotheekregels per 1 januari 2013.

Overigens bestaat er kritiek op de wijze van berekening die door CBS en het Kadaster wordt gehanteerd. Zie het bericht van Woningmarktcijfers.nl die de publicatiemethode en de betrouwbaarheid van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (Kadaster) al vaker ter discussie stelde.