NAM en schade door bodembeweging

De Nederlandse Aardolie Maatschappij moet schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning vergoeden.

Nieuwe oogst 26-01/16.