Erfpacht Amsterdam

Conclusie (ECLI:NL:PHR:2016:3) Advocaat-Generaal HR 22-01/16 inzake cassatie arrest Gerechtshof Amsterdam 23 september 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:3903).

Slotsom − dat het Nederlandse registergoederenrecht niet de conclusie rechtvaardigt dat (i) de canonherzieningsbepaling in de erfpachtakte zelf moet staan in plaats van in de Algemene Bepalingen  (AB) of (ii) dat de canonherzieningsbepaling in de besproken AB-en onvoldoende bepaalbaar of bepaald is.