Trend 2016: bankloze financiering

Boerderij zoomt in op de trends van 2016. Boeren hebben steeds meer behoefte aan vreemd vermogen, banken financieren steeds minder. 2016 wordt het jaar van de alternatieve financiering.

Boerderij 23-01/16

Noot: dit zal in onteigeningen invloed krijgen op de berekening van de jaarlijkse financieringslast over de “meerinvestering”.